Produkujemy pasze wolne od GMO

EKSTRUDAT 100L


Ekstrudat 100L – materiał paszowy otrzymany w wyniku procesu ekstruzji ziarna lnu, który jest poddawany działaniu wysokiej temperatury oraz ciśnieniu. Proces ekstruzji zaliczany jest do najbardziej rozpowszechnionego sposobu obróbki cieplnej surowca oraz jedną z najnowocześniejszych metod obróbki prowadzącej do uzyskania pasz o najwyższej jakości. Ekstrudat 100L odznacza się wysoką czystością mikrobiologiczną.


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Nazwa składnika Zawartość składnika
Białko ogólne 19,8% w s.m.
Tłuszcz surowy 41,6% w s.m.
Popiół surowy 3,4% w s.m.

 1. Planowane użycie
  Jako komponent stosowany w mieszankach paszowych dla zwierząt gospodarskich.
 2. Instrukcje dotyczące zastosowania
  Stosowany jako komponent paszowy, wymagający wzbogacenia innymi składnikami, według receptur właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt oraz etapów rozwoju, zgodnie z zaleceniami specjalisty ds. żywienia zwierząt.
 3. Warunki przechowywania
  Ekstrudat 100L może być przechowywany luzem w magazynach płaskich, komorach magazynowych lub silosach, zabezpieczających przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem szkodników.
 4. Warunki i uzgodnienia odnośnie transportu i miejsca dostawy
  Ekstrudat 100L może być transportowany luzem lub w Big-Bag'ach, transportem samochodowym wyposażonym w szczelnie zamykane komory załadunkowe.
 5. Czas przechowywania
  4 miesiące od daty produkcji.

W ofercie posiadamy również mieszanki paszowe o zróżnicowanej zawartości lnu – według indywidualnych ustaleń.

Free Bootstrap Template by ProBootstrap.com
Free Bootstrap Template by ProBootstrap.com