Tłuszcz chroniony dla bydła

Utrzymanie odpowiedniego bilansu energetycznego w każdej fazie cyklu produkcyjnego krowy jest konieczne, aby zapobiec zaburzeniom metabolicznym i uniknąć zwiększonych wydatków na opiekę weterynaryjną. Coraz więcej hodowców zauważa, że tłuszcz chroniony do bydła to konieczny element dawek pokarmu wysokowydajnych zwierząt.

Rozwiązanie Twoich problemów

Potrzeby energetyczne krów pokrywane są najczęściej kiszonką z kukurydzy. Jednak zwierzęta w okresie poporodowym oraz ostatnich dniach przed wycieleniem się nie są w stanie zaczerpnąć takiej dawki energii, która pokryłaby zapotrzebowanie na wytworzenie mleka. Może to się odbić na ich kondycji. Powstaje więc potrzeba zwiększenia koncentracji  i dostępności energii. Podniesienie zawartości kiszonki to za mało, a poza tym jest trudne ze względu na możliwość utraty struktury fizycznej. Ponadto taki krok grozi pojawieniem się kwasicy żwacza wśród bydła. Na szczęście jest rozwiązanie tego problemu.

Nasz tłuszcz chroniony dla bydła

Na rynku są dostępne dwie formy tłuszczu. Pierwszy to naturalny, który nie jest poddawany żadnej obróbce - głównie wszelkie oleje roślinne w postaci płynnej lub zwartej. Jednak ich niekorzystny wpływ na krowy sprawia, że najlepszy wybór stanowi tłuszcz chroniony do bydła "by-pass". W żadnym stopniu nie zaburza on procesów w środowisku żwacza. Dodanie go do paszy nie zniszczy mikroflory, przez co łatwo przechodzi do jelita cienkiego, gdzie jest wchłaniany. Dzięki temu poprawia się efektywność wykorzystania energii i tym samym wydajność krów. Co więcej, polepsza się też skład chemiczny mleka.

Gwarancja jakości

Zastosowanie tłuszczu chronionego dla bydła jest nowoczesnym i bardzo korzystnym krokiem. Każdemu hodowcy zależy na zdrowiu i wydajności swoich krów. Warto zainwestować w najwyższą jakość. Nasze produkty dają taką gwarancję, ponieważ:

Z tłuszczem chronionym dla bydła udoskonalisz system żywienia i powiększysz zysk gospodarstwa produkującego mleko.